• darkblurbg
  JANAF

  Jadranski naftovod

 • darkblurbg
  JANAF

  Jadranski naftovod

 • darkblurbg
  JANAF

  Jadranski naftovod

 • darkblurbg
  JANAF

  Jadranski naftovod

 • darkblurbg
  janaf

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  Lu Orlov kuk

 • darkblurbg

 • darkblurbg

 • darkblurbg

 • darkblurbg

 • darkblurbg

 • darkblurbg
  čeka

 • darkblurbg
  čeka

 • darkblurbg
  capreolus

 • darkblurbg
  capreolus

 • darkblurbg
  capreolus

 • darkblurbg
  capreolus

 • darkblurbg
  capreolus

 • darkblurbg

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu!

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu!

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu!

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu!

 • darkblurbg
  L. U. ORLOV KUK - TOMISLAVGRAD

  Dobrodošli na našu web stranicu

autor: glavni urednik, objavljeno: 05.04.2019. 21:34:03

FACE - European Federation for Hunting and Conservation

Što je FACE?


FACE je Europski savez za lov i očuvanje

 

Osnovan 1977. godine, FACE zastupa interese 7 milijuna europskih lovaca kao međunarodne nevladine organizacije (INGO). Time je FACE najveće demokratsko predstavničko tijelo za lovce u svijetu i vjerojatno jedna od najvećih europskih organizacija civilnog društva.

 FACE čine njezini članovi: nacionalne lovačke udruge, odnosno savezi, iz 36 europskih zemalja (posebnost je što iz Bosne i Hercegovine imamo tri saveza koji su članice FACE-a: Lovački savez Herceg-Bosne – LSHB, Savez lovačkih organizacija u BiH – SLOBIH i Lovački savez Republike Srpske – LSRS), a također ima 7 pridruženih članova i ima svoje tajništvo u Bruxellesu.

FACE podupire načelo održivog korištenja i od 1987. godine je član Međunarodne unije za očuvanje prirode (IUCN). FACE surađuje sa svojim partnerima na nizu pitanja vezanih za lov, od međunarodnih sporazuma o zaštiti do lokalnih pitanja provedbe s ciljem održivog lova diljem Europe.

FACE je poveznica između institucija Europske unije i predstavnika civilnog društva koji se zalažu za održivi lov i očuvanje u Europi, radeći prema jednom cilju: sačuvati održivi lov diljem Europe.

FACE redovito održava događanja u Europskom parlamentu, pruža mogućnost lovcima i kreatorima politika EU-a da se izravno sastaju, sudjeluju u različitim službenim stručnim i savjetodavnim skupinama unutar Europske komisije.