• darkblurbg
  JANAF

  Jadranski naftovod

 • darkblurbg
  JANAF

  Jadranski naftovod

 • darkblurbg
  JANAF

  Jadranski naftovod

 • darkblurbg
  JANAF

  Jadranski naftovod

 • darkblurbg
  janaf

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  Lu Orlov kuk

 • darkblurbg

 • darkblurbg

 • darkblurbg

 • darkblurbg

 • darkblurbg

 • darkblurbg
  čeka

 • darkblurbg
  čeka

 • darkblurbg
  capreolus

 • darkblurbg
  capreolus

 • darkblurbg
  capreolus

 • darkblurbg
  capreolus

 • darkblurbg
  capreolus

 • darkblurbg

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu!

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu!

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu!

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu!

 • darkblurbg
  L. U. ORLOV KUK - TOMISLAVGRAD

  Dobrodošli na našu web stranicu

autor: glavni urednik, objavljeno: 12.07.2019. 11:29:00

PRIMJEDBE NA ZAKON O ORUŽJU I STRELJIVU HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

Lovstvo u Federaciji BiH u pravnom smislu definirano je Zakonom o lovstvu ("Službene novine F BiH" broj: 4/06, 8/10, 81/14) i podzakonskim propisima proisteklim iz Zakona o lovstvu. Tako Zakon o lovstvu definira i izobrazbu lovaca kao nadležnost Lovačkog saveza (članak 12.), te propisuje Program, uvjete i način polaganja lovačkog ispita, kao i izdavanje uvjerenja o položenom ispitu (članak 55.), a što je definirano Pravilnikom o programu, uvjetima i načinu polaganja lovačkog ispita ("Službene novine FBiH" broj: 5/08).

U članku 2. navedenog Pravilnika propisan je Program za polaganje lovačkog ispita koji, pored ostalog, sadrži i temu: Lovačko oružje, osnove balistike i lovnog streljaštva i lovačka oprema, (kao teorijski dio obuke), te temu: Upotreba lovačkog oružja i streljiva, tehnike gađanja, (kao praktični dio obuke).

Člankom 5. Pravilnika propisano je da je, za vrijeme trajanja pripravničkog staža, lovačka udruga obvezna provesti plan i program teorijske i praktične obuke pripravnika u skladu s člankom 2. Pravilnika.

Članak 3. Pravilnika propisuje da se lovački ispit polaže pred komisijom koju na prijedlog Lovačkog saveza imenuje federalni ministar. Članovi komisije moraju biti stručne i iskusne osobe iz područja lovstva s VSS ili VS koje su tijekom školovanja izučavale predmet lovstvo.

Članak 17. Pravilnika propisuje da o položenom lovačkom ispitu svakom kandidatu Federalno ministarstvo izdaje Uvjerenje, koje ima karakter javne isprave. Uvjerenje se preko Lovačkog saveza i lovačke udruge dostavlja lovcu (članak 19.).

Iz naprijed navedenog, jasno je da je izobrazba lovaca, pa i ona koja se odnosi na lovačko oružje i streljivo, stjecanje znanja i tehničkih vještina za rukovanjem oružja, propisana Zakonom o lovstvu i Pravilnikom o programu, uvjetima i načinu polaganja lovačkog ispita, da je isključivo u nadležnosti Lovačkog saveza i lovačkih udruga i da predstavlja njihove zakonske i javne ovlasti koje su u praksi i zakonskoj regulativi na ovim prostorima prisutne više od stotinu godina.  

Stupanjem na snagu novog Zakona o oružju i streljivu Hercegbosanske županije (Narodne novine HBŽ-a, br. 6, od 5. srpnja 2013.) javio se niz problema za članove lovačkih udruga s položenim lovačkim ispitom a koji imaju namjeru nabavljati oružje kategorije B ili lovačko oružje. Ono što je posebno sporno u ovome Zakonu jesu članci: 11., 12. i 16.

U članku 11. navode se opći i posebni uvjeti za nabavku oružja kategorije B, gdje je jedan od uvjeta taj da osoba ima navršenih 21 godinu. Malo dalje u točki 4) istog članka koji se tiču posebnih uvjeta navodi se da se oružje kategorije B može izdati i prije navršenih 21 godinu, odnosno ako osoba ima navršenih 18 godina i član je streljačkog kluba. Ovim odredbama su diskriminirane one osobe koje imaju položen lovački ispit i imaju navršenih 18 godina jer one ne mogu u toj dobi dobiti dozvolu za nabavku, držanje i nošenje oružja, odnosno povlašteni su članovi streljačkih klubova, iako je u sklopu lovačkog ispita kandidat morao proći teorijsku i praktičnu obuku iz balistike.

Člankom 12. i člankom 16. su oduzete ovlasti lovačkim udrugama i Lovačkom savezu koji sukladno Zakonu o lovstvu i Pravilniku o programu, uvjetima i načinu polaganja lovačkog ispita provode obuku za polaganje lovačkog ispita, a između ostalog teorijsku i praktičnu nastavu iz balistike kao i obuku iz poznavanja zakonskih propisa o nabavljanju, držanju i nošenju oružja kategorije B. Tako se u poglavlju Zakona (osobito čl. 12. i čl. 16.) u kojima se propisuje i utvrđuje ispunjenje uvjeta za izdavanje odobrenja za nabavku oružja kategorije B, lovcu ne priznaje lovački ispit kao dokaz o ispunjenju uvjeta za pravilno rukovanje i poznavanje propisa koji se odnose na držanje i nošenje lovačkog oružja, a umjesto Uvjerenja o položenom lovačkom ispitu, kao javne isprave i legitimnog dokaza o osposobljenosti za rukovanje i nošenje lovačkog oružja, od lovca se zahtjeva da dostavi Uvjerenje od nadležnog policijskog tijela, koje po Zakonu o lovstvu nije nadležno za izobrazbu lovaca.

Kao izravnu posljedicu ovakvoga stanja, imamo vrlo komplicirane i duge administrativne procedure dobivanja odobrenja za nabavku oružja, imamo dupliranje i paralelizme u provedbi obuke u rukovanju oružjem, imamo dodatne financijske troškove koji su izravan udar na džepove lovaca. Imamo i apsurdne situacije da lovac s položenim lovačkim ispitom, koji je usput odslužio vojsku, bio aktivni sudionik Domovinskog rata  ponovno polaže ispit iz rukovanja i poznavanja lovačkog oružja te ga procedura odobrenja za nabavku oružja košta gotovo koliko i samo oružje, i na koncu imamo veliko nezadovoljstvo lovačke populacije ovakvim zakonskim rješenjima, a u praksi nelegalno nošenje lovačkog oružja.

Kroz izmjene i dopune Zakona o oružju i streljivu Hercegbosanske županije Lovačkom savezu i lovačkim udrugama vratiti ovlasti vezane za izobrazbu lovaca koje im pripadaju po Zakonu o lovstvu i Pravilniku o programu, uvjetima i načinu polaganja lovačkog ispita. Da bi se te ovlasti uistinu vratile kamo i pripadaju potrebno je napraviti u postojećem Zakona o oružju i streljivu Hercegbosanske županije napraviti neznatne izmjene i dopune članaka: 11., 12. i 16.

 

Prijedlozi izmjena i dopuna:

 

Članak 11., st. (1) točka a) bi se mijenjao te bi glasio:

 

a) da je osoba navršila 18 godina života

 

Članak 12., st. (7) bi se nadopunio te bi glasio:

 

Postojanje uvjeta iz članka 11. stavak (3) točka b) dokazuje se Uvjerenjem o položenom lovačkom ispitu ili uvjerenjem nadležnog policijskog tijela koje je vršilo obuku podnositelja zahtjeva za pravilno rukovanje vatrenim oružjem i o poznavanju propisa koji se odnose na držanje i nošenje oružja za osobe koje ne posjeduju Uvjerenje o položenom lovačkom ispitu.

 

Članak 16. st. 1., točka (a)  i st. 2. (Dokazi o tehničkom znanju za pravilno rukovanje oružjem i o poznavanju propisa koji se odnose na držanje i nošenje oružja) bi se mijenjao te bi glasio:

 

(1) Ispunjavanje uvjeta iz članka 11. stavak (3) točke b) ovog Zakona podnositelj zahtjeva dokazuje

(a) Uvjerenjem o položenom lovačkom ispitu. Izuzetno od točke a) ovog članka, osoba iz članka 2. stavak (3) ovog Zakona, za vrijeme aktivne službe ili nakon odlaska u mirovinu, postojanje uvjeta iz članka 11. stavak (3) točka b) ovog Zakona dokazuju ispravom o zaposlenju, odnosno o prestanku radnog odnosa zbog ispunjavanja uvjeta za mirovinu.

(2) Bliže odredbe o programu i načinu provedbe osposobljavanja građana za pravilnu upotrebu vatrenog oružja kategorije B iz stavka (1) ovog članka propisuju se Pravilnikom o programu, uvjetima i načinu polaganja lovačkog ispita ("Službene novine F BiH" broj: 5/08).

 

 

Tekst: Mate Buntić i Ivica Lučić