• darkblurbg
  JANAF

  Jadranski naftovod

 • darkblurbg
  JANAF

  Jadranski naftovod

 • darkblurbg
  JANAF

  Jadranski naftovod

 • darkblurbg
  JANAF

  Jadranski naftovod

 • darkblurbg
  janaf

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  Lu Orlov kuk

 • darkblurbg

 • darkblurbg

 • darkblurbg

 • darkblurbg

 • darkblurbg

 • darkblurbg
  čeka

 • darkblurbg
  čeka

 • darkblurbg
  capreolus

 • darkblurbg
  capreolus

 • darkblurbg
  capreolus

 • darkblurbg
  capreolus

 • darkblurbg
  capreolus

 • darkblurbg

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu!

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu!

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu!

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu!

 • darkblurbg
  L. U. ORLOV KUK - TOMISLAVGRAD

  Dobrodošli na našu web stranicu

autor: glavni urednik, objavljeno: 28.07.2020. 22:40:35

POTPISAN UGOVOR O ZAKUPU LOVIŠTA „ORLOV KUK“

U petak 24. srpnja 2020. između Ministarstva poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije zastupanog po ministru gosp. Ivici Brešiću, dipl. oec.  i Lovačke udruge „Orlov kuk“ – Tomislavgrad zastupane po predsjedniku Udruge gosp. prof. dr. sc. Mati Buntiću potpisan je ugovor o desetogodišnjem zakupu lovišta „Orlov kuk“ koje se nalazi na području općine Tomislavgrad ukupne površine 17 852 ha. Lovište „orlov kuk“ je otvoreno lovište planinskog tipa čija se nadmorska visina kreće od 862-1576mnv. Lovište prema namjeni spada u kategoriju Športskogospodarskih lovišta.

Uz Lovačku udrugu „Orlov kuk“ Tomislavgrad, lovišta su na desetogodišnji zakup dobile lovačke udruge „Vran“ – Tomislavgrad, „Ždral“ – Livno te Lovačko društvo „Drvar“ iz Drvara. Nakon potpisivanja predmetnih ugovora s Ministrom se razgovaralo o problematici u lovištima kao i u udrugama. Istaknuto je da se treba ostvariti tješnja suradnja između lovačkih udruga, Ministarstva PVŠ, MUP-a, policije kao i inspekcije s ciljem suzbijanja devijantnih ponašanja u lovištima, osobito krivolova i lovokrađe. Uz to, bilo je i riječi o negativnim posljedicama pandemije COVID 19 i njezina utjecaja na smanjenje prihoda u udrugama od komercijalnog lova. Uzimajući u obzir cjelokupnu situaciju donesen je zaključak da će se ispred Županijskog vijeća za lovstvo podnijeti zahtjev Vladi HBŽ-a za oslobađanjem lovačkih udruga od plaćanja zakupnine lovišta za tekuću godinu.

Ugovor o desetogodišnjem zakupu  sa sobom nosi prava, ali i brojne obveze od kojih su svakako izrada lovnogospodarske osnove u roku od godinu dana od dana potpisivanja ugovora, osiguranje stručne osobe za planiranje i realiziranje stručnih poslova lovstva, osiguranje dovoljnog broja pasa s položenim ispitom prirođenih osobina (IPO), osiguranja adekvatne lovočuvarske službe, provođenje mjera korištenja lovišta tako da se održava normalan kapacitet pojedinih vrsta divljači, itd.

Ako je dosadašnjim privremenim korištenjem lovišta je bilo dosta posla oko održavanja i čuvanja lovišta, izgradnje i održavanja lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata,  zaštite divljači, itd., sada će ga biti još i više i na svakome je članu odgovornost hoće li se sve stavke iz ugovora moći ispuniti ili ne.

Navika da se samo plati članarina u lovačkoj udruzi, a pri tome se kroz desetke godine nama niti jednog radnog sata u lovištu i udruzi je neprihvatljiva i neodrživa. Što je još žalosnije, pojedinci iz lovišta samo iznose, a ništa u njeg ne unose. Nažalost, to stanje nije samo u našoj, nego i u ostalim udrugama. Konačno, treba kazati da članstvo u lovačkoj udruzi nije pod moranje, nego slobodan izbor koji sa sobom nosi prava ali i dužnosti. No, mnogi ističu samo prava ali zaboravljaju dužnosti. Vjerujemo da će se i ovo stanje promijeniti i da će stvari ići na bolje te da će konačno velika većina shvatiti da lov nije ubijanje nego prije svega zaštita i uzgoj divljači a nadasve druženje koje obogaćuje, odmara od svakodnevnih briga i prilika da se učini dobro djelo.

DOBRA KOB!