• darkblurbg
  JANAF

  Jadranski naftovod

 • darkblurbg
  JANAF

  Jadranski naftovod

 • darkblurbg
  JANAF

  Jadranski naftovod

 • darkblurbg
  JANAF

  Jadranski naftovod

 • darkblurbg
  janaf

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  Lu Orlov kuk

 • darkblurbg

 • darkblurbg

 • darkblurbg

 • darkblurbg

 • darkblurbg

 • darkblurbg
  čeka

 • darkblurbg
  čeka

 • darkblurbg
  capreolus

 • darkblurbg
  capreolus

 • darkblurbg
  capreolus

 • darkblurbg
  capreolus

 • darkblurbg
  capreolus

 • darkblurbg

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu!

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu!

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu!

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu!

 • darkblurbg
  L. U. ORLOV KUK - TOMISLAVGRAD

  Dobrodošli na našu web stranicu

autor: glavni urednik, objavljeno: 29.07.2020. 09:08:14

OTVARANJE LOVA NA PREPELICU

Otvaranje lova na prepelicu u lovištu "Orlov kuk" bit će u nedjelju 2. kolovoza 2020. Zborno mjesto za lovce koji će taj dan loviti bit će u 5,00 sati u uredu Udruge u Seonici (Seonička sala) gdje će biti izdavane dozvole za lov i lovne karte te raspored lovaca. Nakon završetka lova bit će organiziran zajednički ručak i druženje  kod lovačke kuće u Lipskome gaju s početkom u 11,00 sati. 

Domaći lovci će lov vršiti na temelju lovne karte. Lovci koji nisu članovi Udruge, lov će obavljati na temelju dozvole za lov.

Lovci koji nisu članovi Udruge svoj su dolazak u lovište dužni najaviti minimalno dva dana prije tako da na email: orlovkuk0@gmail.com  pošalju kopiju lovačke iskaznice, ime i prezime, broj osobne iskaznice te broj oružnog lista. 

Psi koji budu uvođeni u lovište obvezno moraju posjedovati veterinarsku knjižicu, odnosno dokaz da su cijepljeni protiv bjesnoće.

Osobe zatečene u lovištu bez dozvole za lov ili lovne karte bit će udaljene iz lovišta.

Po završetku lova obvezno popuniti evidenciju o izvršenju lova, a ukoliko je bilo odstrela, obvezno popuniti i propratnicu za divljač bez koje se divljač ne može iznositi iz lovišta.

 Lovci koji žele doći u lov na područje lovišta "Orlov kuk" a državljani su Republike Hrvatske prethodno na email: bunticmate@gmail.com ili orlovkuk0@gmail.com trebaju poslati sljedeće podatke kako bi Udruga poslala najavu, odnosno poziv za lov na graničnu službu:

1. Ime (očevo ime) i prezime

2. Broj putovnice

3. Adresa stanovanja

4. Broj oružnog lista

5. Serijski broj i marka oružja koje se prenosi preko granice

6. Broj dana boravka u BiH.

Obrazac najave dolaska gosta/gostiju u Udrugu i lovište možete preuzeti na sljedećem linku

Popunjen obrazac poslati najkasnije dva dana prije dolaska u lovište. Prilikom prenošenja lovačkog oružja i streljiva preko državne granice Bosne i Hercegovine, policijski službenik GP BiH i carinski službenik UINO, zajedno vrše kontrolu i provjeravaju je li osoba koja prenosi oružje i municiju posjeduje odobrenje izdano od nadležnog organa za nošenje oružja i poziv lovačke udruge ili dokaz o članstvu u lovačkoj udrugi druge države. Kada osoba posjeduje potrebnu dokumentaciju, popunjava obrazac zahtjeva za prenošenje oružja i municije preko državne granice  u tri primjerka, i predaje carinskom službeniku UINO na dalje postupanje. Nakon provedenog carinskog postupka, carinski službenik UINO obrazac zahtjeva za prenošenje oružja i municije preko državne granice ovjerava na propisani način. DOBRA KOB!