• darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  Lu Orlov kuk

 • darkblurbg

 • darkblurbg

 • darkblurbg

 • darkblurbg

 • darkblurbg

 • darkblurbg
  čeka

 • darkblurbg
  čeka

 • darkblurbg
  capreolus

 • darkblurbg
  capreolus

 • darkblurbg
  capreolus

 • darkblurbg
  capreolus

 • darkblurbg
  capreolus

 • darkblurbg

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu!

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu!

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu!

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu!

 • darkblurbg
  L. U. ORLOV KUK - TOMISLAVGRAD

  Dobrodošli na našu web stranicu

autor: glavni urednik, objavljeno: 19.05.2020. 19:37:00

Članovi L.u. "Orlov kuk" aktivni i u "doba korone"

Nedugo nakon završetka lovne sezone i na našu Udrugu je utjecala  pandemija Covid19.

To je značilo smanjen opseg planiranih aktivnosti. No, unatoč tomu, radovi u lovištu i pripreme za novu lovnu sezonu nisu izostale. Uz redovitu kontrolu lovišta i iznošenje hrane lovci su bili aktivni u sanaciji postojećih lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata. Obnovljena su stara solilišta i napravljeno je i postavljeno nekoliko novih, možemo slobodno kazati inovativnih solilišta zahvaljujući vrijednim rukama Marijana Zorića – manje.  Uz već postojeće automatske hranilice za divljač, nedavno smo osposobili još jednu automatsku hranilicu zahvaljujući entuzijazmu i nesebičnom radu nekolicine lovaca, osobito Vjekoslavu Gabriću – Vjeki koji konstruirao novu automatsku hranilicu. Uz to je privedena kraju i sanacija divlje deponije u Crvenicama, a koja je sanirana na inicijativu Lovačke udruge „Orlov kuk“ – Tomislavgrad. Osim radova vezanih za Udrugu, nije izostao niti humanitarni rad i pomoć onim najpotrebitijima koje životne nedaće sustignu kad se najmanje nadaju. Također, smo materijalno i financijski pomogli Domu zdravlja Tomislavgrad u nabavci prijeko potrebne medicinske opreme. Naš rad nije isključivo vezan za područje lovstva, nego ima puno širi opseg, a to je rad za opće dobro, širenje optimizma i promoviranje dostojanstvenog odnosa prema čovjeku i prirodi. U dogledno vrijeme planiramo organizirati akciju čišćenja uz prometnice na području na kojemu djeluje naša Udruga.

 

Tekst & photo : Mate Buntić