• darkblurbg
  JANAF

  Jadranski naftovod

 • darkblurbg
  JANAF

  Jadranski naftovod

 • darkblurbg
  JANAF

  Jadranski naftovod

 • darkblurbg
  JANAF

  Jadranski naftovod

 • darkblurbg
  janaf

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  Lu Orlov kuk

 • darkblurbg

 • darkblurbg

 • darkblurbg

 • darkblurbg

 • darkblurbg

 • darkblurbg
  čeka

 • darkblurbg
  čeka

 • darkblurbg
  capreolus

 • darkblurbg
  capreolus

 • darkblurbg
  capreolus

 • darkblurbg
  capreolus

 • darkblurbg
  capreolus

 • darkblurbg

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu!

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu!

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu!

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu!

 • darkblurbg
  L. U. ORLOV KUK - TOMISLAVGRAD

  Dobrodošli na našu web stranicu

autor: glavni urednik, objavljeno: 09.01.2019. 13:36:41

OBAVIJEST O IZDAVANJU LOVAČKIH ISKAZNICA

Članovi Lovačke udruge Orlov kuk koji još nemaju izdatu lovačku iskaznicu, a koju izdaje Lovački savez Herceg-Bosne, mogu to učiniti na sljedeći način. 

1. Preuzeti formular za izdavanje lovačke iskaznice na sljedećem linku.

2. Popuniti formular

3. Uz formular priložiti fotografiju 3,5x4,5cm,  kopiju diplome o položenom lovačkom ispitu ili neki drugi dokument iz kojeg je vidljivo da ima položen lovački ispit.

4. Sve skupa poslati na adresu: Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad, Seonička sala b.b. Seonica, 80243 Mesihovina

Po pristignuću pošte, zaprimljeni zahtjevi za izdavanje lovačke iskaznice će biti predati u Lovački savez Herceg-Bosne na daljnju obradu i izradu lovačkih iskaznica.