• darkblurbg
  JANAF

  Jadranski naftovod

 • darkblurbg
  JANAF

  Jadranski naftovod

 • darkblurbg
  JANAF

  Jadranski naftovod

 • darkblurbg
  JANAF

  Jadranski naftovod

 • darkblurbg
  janaf

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  lu orlov kuk

 • darkblurbg
  Lu Orlov kuk

 • darkblurbg

 • darkblurbg

 • darkblurbg

 • darkblurbg

 • darkblurbg

 • darkblurbg
  čeka

 • darkblurbg
  čeka

 • darkblurbg
  capreolus

 • darkblurbg
  capreolus

 • darkblurbg
  capreolus

 • darkblurbg
  capreolus

 • darkblurbg
  capreolus

 • darkblurbg

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu!

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu!

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu!

 • darkblurbg
  Lovačka udruga "Orlov kuk" - Tomislavgrad

  Dobrodošli na našu web stranicu!

 • darkblurbg
  L. U. ORLOV KUK - TOMISLAVGRAD

  Dobrodošli na našu web stranicu

autor: glavni urednik, objavljeno: 19.05.2020. 20:23:43

Ima li kraja postupku dodjele preostalih ŠG lovišta u HBŽ-u

Ministarstvo Poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ-a je dana 10. rujna 2019. raspisalo Javni poziv za dodjelu sportsko gospodarskih lovišta u zakup na području Hercegbosanske županije (Br. 08-04-26-1995/19). Na isti Javni poziv smo aplicirali za dodjelu lovišta "Orlov kuk". Međutim, iako je Javni poziv davno okončan, a Ministarstvo PVŠ-a HBŽ-a dostavilo obavijest da su odabrani najpovoljniji ponuđači za predmetna lovišta, između kojih je i naša Udruga, odluka na Vladi o dodjeli lovišta još nije donesena. Isto lovište nam je kroz protekle četiri godine privremeno dodjeljivano na godinu dana. Za privremeno korištenje lovišta smo u protekle četiri godine uplatili desetke tisuća maraka u proračune HBŽ-a, proračun Općine Tomislavgrad i u proračun Federacije BiH. Također, praksom dodjeljivanja lovišta samo na godinu dana, odnosno privremenog korištenja, plaćamo najveću cijenu u BiH za korisnike lovišta, jer nam se cijena obračunava po površini lovišta, a ne po cijeni planiranoga odstrela divljači kako je  Zakonom o lovstvu propisano. U zadnje četiri godine smo uspjeli u lovištu "Orlov kuk" sačuvati matične fondove divljači i podići ih iznad biološkoga minimuma. Sveli smo krivolov na minimum, iz godine u godinu naša ulaganja u lovište su sve veća. Svega toga ne bi bilo da nema ljudi kojima je istinski stalo do zaštite divljači i prirode, koja nije samo interes nas lovaca, nego i vlastodržaca u cjelini. Međutim, kad prođe jedna lovna godina, na početku nove smo u neizvjesnosti hoćemo li ponovno biti korisnici lovišta, hoćemo li uspjeti sačuvati ono što smo teškom mukom i radom napravili? Hoće li inspekcija pokucati na vrata i zaustaviti praksu dodjele lovišta na privremeno korištenje? Hoće li se zabranom lova ponovno dati krila krivolovu i ubijanju divljači do istrjebljenja? Sve su to pitanja koja nas muče, jer evo od raspisivanja Javnog poziva prođe više pola godine a predmet o dodjeli lovišta na desetogodišnje korištenje nikako da dođe na sjednicu Vlade Hercegbosanske županije? Ako nema nikakvih objektivnih i formalnih zapreka, o čemu nam svjedoči i dopis iz Ministarstva PVŠ-a, zašto se predmet o dodjeli preostalih sportsko-gospodarskih lovišta u zakup konačno ne staviti na dnevni red i da se udrugama koje su bile najpovoljniji ponuđači dodjele lovišta na korištenje. Ovakvo stanje neizvjesnosti ne odgovara nikomu, ni osnivačima lovišta, ni lovcima, a ni divljači. Za svoj posao iz područja lovstva nismo plaćeni, radimo to bez ikakva interesa i materijalne dobiti. Međutim, ukoliko se nastavi ovakav pristup problematici lovstva, osobito  pojedinih članova Vlade i ministarstva HBŽ-a, bojim se da smo uzalud radili sve ove godine. Bojim se da će se ljudi umoriti! Bojim se da će neka tuđa čizma upravljati i zapovijedati u sferi lovstva! A onda će netko morati preuzeti odgovornost za takvo stanje.

Svjesni smo političkih odnosa ili neodnosa (kako god ih hoćete zvati) u našoj Županiji. U njih nećemo i ne želimo ulaziti, ali također ne želimo biti kolateralne žrtve možebitnih političkih, stranačkih i međustranačkih neslaganja.